نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 

سامانه پشتیبانی شرکت دانا پرداز
در این سامانه شما می توانید درخواست ها و مشکلات خود را ثبت و پیگیری نمایید. در صورت نیاز، برای دریافت اطلاعات کاربری جهت ورود به سامانه لطفا با بخش پشتیبانی شرکت دانا پرداز تماس بگیرید.